Loading...

ANBI status

Organisaties voor goede doelen die erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

De SDRB is door de overheid erkend als ANBI

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst de ANBI-status aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI gekwalificeerd kan worden. De SDRB staat geregistreerd onder RSIN nummer: 821706378.

ANBI-status, schenkingen en giften

Doordat de Belastingdienst de SDRB als ANBI heeft erkend, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u als donateur belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. U vindt de SDRB dan ook op de website van de Belastingdienst waar de erkende ANBI's staan vermeld (tik 'reddingsbrigade' en vestigingsplaats 'Castricum' in en u vindt ons direct).

ANBI

Dankzij de ANBI status van de SDRB kunt u als donateur genieten van fiscale voordelen.

Met uw hulp redden we het best...

De SDRB is een onafhankelijke stichting gericht op fondsenwerving voor het werk van de reddingsbrigade.