De SDRB zet zich in voor de actieve ondersteuning van het reddingswerk. Op die manier kunnen de redders zich op hun eigenlijke taken concentreren. Het werkt en werpt vruchten af. Nu en in de toekomst. Wij kunnen ons werk niet alleen doen. De SDRB zoekt daarom doorlopend naar samenwerking met andere partijen om samen bij te dragen aan het gestelde doel. Ook als bedrijf kunt u de SDRB helpen.

STEUN BIJ EEN GELEGENHEID

De meeste bedrijven geven wel eens een feest, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een nieuw pand of vestiging, of een receptie ter gelegenheid van een jubileum of afscheid. Vraag uw relaties dan eens om een donatie ten gunste van de SDRB in plaats van een cadeau.

Een van onze vrijwillige voorlichters kan indien u dat wilt een korte presentatie geven over het werk van de SDRB en de reddingsbrigade. En misschien een (symbolische) cheque in ontvangst komen nemen.

BEDRIJFSDONATIE

Weinig tijd maar wilt u ons wel helpen? Denk dan aan een bedrijfsdonatie.

Bedrijfsdonaties zijn fiscaal aantrekkelijk: uw bedrijf kan de giften aftrekken van de vennootschapsbelasting. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.

Hoe werkt het? U maakt de gift over op NL90RABO0104252774 tnv de Stichting Steun de Reddingsbrigade te Castricum met vermelding van uw bedrijfsgegevens en de reden van uw gift.

SPONSORING

Met sponsoring helpt u zichtbaar mee aan de doelstellingen van de SDRB. Er zijn er talloze mogelijkheden waarop sponsoring vorm kan krijgen.

Sponsoring is tweerichtingsverkeer: u doet met uw bedrijf iets voor de SDRB en wij doen op onze beurt iets voor u. Van u als sponsor vragen wij financiële steun, materialen of diensten. Van ons krijgt u media-aandacht en exposure. Graag gaan we met u in overleg, zodat we tot een goede samenwerking kunnen komen. Daarin bespreken we de mogelijkheden en wat u van de SDRB kunt verwachten.

Voor uw vragen of een eerste contact kunt u gebruikmaken van het contactformulier.