De reddingsbrigade drijft op vrijwilligers. Postbezetting, bootbemanning, mensen op het strand, fondsenwerving, opleidingen en preventieve voorlichting: allemaal vrijwilligerswerk. De SDRB is de onafhankelijk fondsenwerver ter ondersteuning van al dit werk.

Vrijwilligers vormen het hart  van de reddingbrigade en worden landelijk ondersteund door een beperkt team van professionals op het gebied van techniek, inkoop en opleidingen. Samen met de lokale vrijwilligers zorgen zij voor een praktische en verantwoorde dekking van de bewakingsgebieden. De lokale overheid schept hiervoor de kaders en stemt met de reddingsbrigade het prestatie en kwaliteitsniveau van de strandbewaking af. De mate waarin de gemeente bijdraagt en participeert in de strandbewaking kan dus van strand tot strand enorm verschillen.

Onze ANBI/financiele verslaglegging van 2014-2022 vindt u hier.