Het woord ‘grote giften’ is misschien wat verwarrend, want de SDRB is blij met iedere bijdrage. Soms is het echter prettig om als donateur bij een gift enige ‘sturing’ mee te geven over het bestedingsdoel.

Giften met een speciaal doel worden ook wel projectdonaties genoemd. Uw gift werkt als stroomversneller voor een bepaald resultaat.

We stellen u graag in staat om uw bijdrage (> € 150,=) specifiek te bestemmen voor bijvoorbeeld bepaald reddingsmateriaal. Een ander kiest misschien liever voor educatie en preventie. Met uw bijdrage geeft u het einddoel een extra impuls. Uw gift zorgt voor een ‘stroomversnelling’. Dankzij uw bijdrage kan er bijvoorbeeld eerder over bepaald materiaal worden beschikt en kunnen de redders (indien noodzakelijk) hiervoor worden opgeleid.

Met uw hulp worden tastbare resultaten geboekt. Voor uw hulp bieden wij u een certificaat van schenking en een bezoek aan de reddingsbrigade zelf aan om het effect van uw donatie te ervaren.

Hebt u vragen over projectdonaties? Neem dan contact met ons op via email of het contactformulier.