Al dit werk door vrijwilligers, het is bijna niet te geloven. Maar wie denkt dat het vrijblijvend is, heeft het mis!

Ale bemanningsleden van de boten en de hulpverleners aan de kust zijn vrijwilligers. Anders dan het (TV-)beeld doet vermoeden zijn het geen supermensen. Iedereen die lichamelijk en geestelijk fit is, bereid is de nodige zaken te leren en goed kan functioneren in een team komt in aanmerking.

In het team zijn er duidelijke taken en heeft iedereen aandacht voor bepaalde zaken. Voor de een is dat het veilig lanceren van de boot vanaf het strand, de schipper heeft de zorg voor boot en bemanning, de bemanning vormen de ogen en hulpverleners voor de slachtoffers. Daarnaast is er nauw contact tussen activiteiten op het strand (coordinatie, communicatie, slachtoffer opvang en vervoer) en de eenheden op het water.

De toewijding van de redders laat zich dan ook niet meten in de tijd die men bezig is met reddingen. Ook preventie en voorlichting spelen een belangrijke rol. En het moderne reddingsmaterieel stelt hoge eisen aan de opleiding: het leren varen met de boot, het rijden en manoeuvreren over het strand, diverse communicatie apparatuur, levensreddende handelingen/EHBO/zuurstof, rijden met optische en geluidssignalen etc.

Het aantal vrijwilligers op de reddingspost of in een boot wisselt. Het hangt o.a. samen met de beschikbaarheid van vrijwilligers, het weer en omstandigheden, de drukte op het strand en per type boot kan de bemanning ook anders van samenstelling zijn. Iedere dag is dus (onvoorspelbaar) anders.