Opleiden is essentieel en ligt aan de basis van het georganiseerde reddingswerk in Nederland. Het maakt van vrijwilligers redders en lifeguards. De reddingsbrigade traint het hele jaar door, in het zwembad en op zee, om de vele vrijwilligers optimaal voor te bereiden op hun – soms onverwachte – taken.

IN DE PRAKTIJK: VAREND MATERIEEL

Naast de basisopleidingen tot lifeguard, gegeven onder auspicien van Reddingbrigades Nederland en de Europese organisatie ILSE, wordt er wekelijks getraind in de praktijk op de strandpost. Deze trainingen draaien om zaken als teamwork, het verhogen van competentie en het veiigheidsbesef onder alle omstandigheden. Tijdens iedere oefenavond nemen de redders een andere rol op zich en worden geconfronteerd met een andere opdracht. Procedures worden besproken, herhaald, geoefend en geëvalueerd. Deze praktische feedback wordt verder verwerkt in de basisopleidingen voor de lifeguards en leidt, waar nodig, tot aanpassingen aan materieel en middelen. Als het er op aan komt is iedere schakel essentieel. Door de dankbare afwisseling van rollen en scenario’s kunnen de vrijwilligers zich zo optimaal voorbereiden op de -onberekenbare- praktijk.

DE BASIS: LIFEGUARD TRAINING

Voor een vrijwilliger volledig inzetbaar als operationeel lifeguard wordt een programma doorlopen wat zorgvuldig is opgebouwd en verschillende aspecten kent. De opleidingen starten vanaf 10 jaar in het zwembad en vanaf 13 jaar op het strand. Door de (door he ministerie van OC&W) erkende opleidingestructuur kunnen vrijwilligers doorgroeien in een structuur die reikwijdte heeft tot in het bedrijfsleven en overheid. De meest gevolgde en praktische opleidingen voor het werk als lifeguard bereidt de vrijwilligers voor de meest gangbare incidenten.

HET OPLEIDINGSPROGRAMMA OMVAT O.A. DE VOLGENDE COMPONENTEN:

  • Introductie tot het reddingswerk in Nederland, betrokken organisaties en de ambassadeurrol die een redder heeft.
  • Veiligheid en welzijn: lifeguards zorgen niet alleen voor zichtzelf, maar ook voor het team en het publiek
  • Kaders en structuren: het werk kent een set van procedures en afspraken welke van belang zijn bij het werk van een lifeguard
  • Preventie: de kennis en kunde nodig voor dit werk
  • Incident management: hoe op te treden als het onverwachte gebeurt
  • Respons: met geleerde in praktijk brengen
  • Gelegenheidsrollen: wat lifeguards nog meer tegenkomen anders dan hun primaire taken
  • EHBO, reanimatie instructie, AED (defibrillator), zuurstof, nekkraag etc.
  • Gevorderden opleiding voor ‘senior lifeguards’, instructeurs etc.

Opleiden is dus essentieel en een belangrijk onderdeel van de dagelijkse operatie. Het doel: het verbeteren van kwaliteit en efficiency gericht op een optimaal optreden van de vrijwilligers in kwestie – als het er op aan komt ….