Als gewone mensen iets buitengewoons doen …

Lifeguards, oftewel de mensen van de reddingbrigade, komen uit alle geledingen van de samenleving. Ze zetten tijd en gemoedsrust opzij om beschikbaar te zijn voor hulpverleningen in de kuststrook en voor reddingen op zee met reddingsboten.

Bovendien is een niet gering aantal van deze redders vrouw. Wat geldt voor alle betrokkenen is de toewijding waarmee het werk wordt uitgevoerd en de bereidheid om een risico te lopen om het leven van een ander, belangeloos, te redden. Tijdens de stranddienst, maar ook na een oproep, weet iedere redder wat hem of haar te doen staat.

Redders worden regelmatig opgeroepen -van huis, uit bed of van hun werk om hun routine in te wisselen voor een onbekende situatie. Dat die situatie in de praktijk vaak koud, nat of onaangenaam is weerhoudt ze niet van hun bereidheid om te helpen. Zelfs als dit een zeker persoonlijk risico met zich mee kan brengen …