“Ik steek liever tijd in een goed doel dan geld, omdat ik vind dat geld een te korte horizon heeft. Daarnaast kun je geld doneren niet volhouden. Voor mij is tijd makkelijker te genereren.”

En waarom niet? De SDRB is voor het behalen van haar doelstellingen volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen en is daardoor in staat haar werk te continueren. Geld is een, maar er zijn ook andere manieren om mensen te bewegen om de SDRB te steunen. Of onderdeel te maken van een groter geheel. De SDRB is daarom ook blij met mensen die op een andere manier het doel willen steunen.

Voorbeelden van ‘zachte’ steun voor de SDRB zijn een reclamebureau dat praktisch bijdraagt aan de promotionele activiteiten van de stichting, een muzikant die de SDRB laat delen in de opbrengsten, vrijwiligers die op pad gaan om handen en voeten te geven aan preventie en voorlichting. Weer andere voorbeelden zijn de mensen en organisaties die activiteiten organiseren en daarbij de SDRB als begunstigde benoemen. Graag komen we dan ook in contact met mensen die middels hun tijd, naam, omgeving of werkzaamheden helpen het gezamenlijke doel naar een hoger plan te tillen.

In alle gevallen is het belangrijk dat u uw activiteiten zorgvuldig voorbereidt en uiteraard rekening houdt met zaken als veiligheid en wettelijke kaders. De SDRB houdt graag contact met u om er zeker van te zijn dat uw activiteiten veilig, succesvol en leuk zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

In alle gevallen, maar ook bij uw eerste vragen, kunt u contact opnemen met de SDRB. Zo beschikt u snel over alle informatie die u nodig heeft.