Wie bepaalt welke boten en uitrusting nodig zijn en hoe ze worden geproduceerd? Specialisten van Reddingsbrigades Nederland en locale experts nemen gezamenlijk de beslissingen rond het ontwerp, de bouw en operationeel houden van deze essentiele gereedschappen.

HET VERTREKPUNT

De noodzaak voor een nieuwe reddingsboot of uitrustingsstuk wordt gesignaleerd door het lokaal bestuur van de reddingsbrigade en haar leden. Ze worden hierin gesteund door een regionaal coordinator van de Koninklijk Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), beter bekend als Reddingsbrigades Nederland. Andere onderzoeken, zoals lokale ‘risk assesments’ onderbouwen de ervaringen en inzichten en werpen een licht op zaken als gewenste snelheid, capaciteit en inzetbaarheid.

DRUK OP DE ORGANISATIE

De afgelopen jaren is de druk op de (vrijwillige) redders en lifeguards enorm toegenomen. De extra eisen die gesteld worden aan de opleidingen (zoals basisopleidingen tot lifeguard, EHBO, reanimatie, rijden met blauw licht/sirene, toedienen van zuurstof, AED, communicatiemiddelen etc.)  zijn enorm te noemen. Met dezelfde hoeveelheid mensen, in minder tijd, steeds meer doen: de vrijwilligers voelen vaak de druk van een echt bedrijf in moeilijke tijden. Door de professionele ondersteuning en het advieskader kunnen verstandige en weloverwogen beslissingen worden genomen als het gaat om het belangrijkste reddingsmaterieel. Het is uiteindelijk het lokaal bestuur die de gekozen werkwijze en voorgesteld materiaal moet fiateren: zij zijn en blijven eindverantwoordelijk over de gemaakte keuzes in beschikbaarheid van mensen en materieel. Anders dan bijvoorbeeld voor brandweertaken is er geen wettelijk kader van eisen die een verband legt tussen recreatiedruk, aanwezige gevaarzetting en de schaalbaarheid van de hulpverlening (door bijvoorbeeld de weersomstandigheden). Niet zelden een spagaat voor de vrijwilligers …

ORANJE IS GEEN GARANTIE

Belangrijk en meest aansprekend zijn de boten van de reddingsbrigade. Onderliggend aan dit oranje materiaal ligt dus een blauwdruk met operationele eisen aangaande snelheid, lanceerbaarheid, vereiste bemanning, communicatie, wijze van lanceren en op de kant brengen, opleidingseisen en reddingscapaciteit. Enkel de kleur maakt een boot dus nog geen reddingboot …