Per 1 januari 2014 wil de overheid dat goede doelen organisaties met een ANBI registratie informatie over de instelling via internet openbaar maken. Omdat wij voor transparantie zijn, voldoen wij graag aan deze verplichting. Op de andere pagina’s van onze site kunt u specifieke informatie vinden over onze activiteiten en programma’s.

Statutaire naam: Stichting Steun de Reddingsbrigade

KvK nummer : 37159206
ANBI erkend – Belastingdienst Den Bosch

Contactgegevens:

Postbus 248
1900 AE Castricum

Contact e-mail bestuur: info@sdrb.nl

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met Alex Admiraal, voorzitter van de SDRB.

Als u minder haast heeft, gebruik dan graag het contactformulier – u helpt daarmee onze vrijwilligers!

Beloningsbeleid:

De stichting werkt met vrijwilligers. Alle bestuurders zijn onbetaald.
100% anti-strijkstok-beleid. Van 2009-2023 zijn alle inkomsten en giften volledig aan de doelstelling besteed.

Hoofdlijnen en financieel jaarplan 2014-2023

(Download bestand)

Naam en functie, bestuursleden 2024

  1. Admiraal: Voorzitter
  2. Jacobs: Secretaris
  3. Heuberger: Penningmeester
  4. Simons: Algemeen bestuurslid
  5. Cappel: Raad van Toezicht
  6. Tromp: Raad van Toezicht