De Stichting SDRB ontvangt geen subsidies van de overheid en is daarmee volledig afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Want ondanks het feit dat een groot deel van de taken van de reddingsbrigade wel via de overheid aan ze wordt toevertrouwd, is het een heksentoer om de begroting en exploitatie rond te (blijven) krijgen.

In de afgelopen 25 jaar is de rol van donateurs, particulieren en bedrijven, sponsors en ondersteunende initiatieven onmisbaar gebleken. Uw bijdrage komt dus altijd op de goede plaats terecht – en als u dat wilt, kunt u daar zelf over meedenken! Waar gaat het heen?

De Stichting SDRB is een kleine, praktische organisatie, gedreven door louter vrijwilligers en kent geen enkele vorm van vergoedingen. Daardoor is de kostenstructuur absoluut minimaal en komt alle giften direct ten gunste aan het goede doel. 100%, een cijfer waar we buitengewoon trots op zijn! We garanderen dat uw geld op verantwoorde wijze wordt beheerd en aangewend. Leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Geven jaarlijks openheid van zaken. Laten de cijfers onafhankelijk toetsen en geven inzage aan de belastingdienst, belast met toezicht op de ANBI status.

Daarmee sorteren we het grootste effect voor onze belangrijkste doelstelling: het voorkomen en bestrijden van verdrinkingsongevallen langs de kust. Dat daarnaast opleidingen worden verzorgd, aan preventie en voorlichting wordt gedaan en doorlopend wordt gekeken naar ontwikkelingen in het reddingswezen wordt door de vrijwilligers slechts als vanzelfsprekend ervaren.