De reddingsbrigade drijft op vrijwilligers. De postbezetting, bootbemanning, mensen op het strand, fondsenwerving, opleidingen en preventieve voorlichting: allemaal vrijwilligerswerk. De SDRB is de onafhankelijk fondsenwerver ter ondersteuning van al dit werk. Bovendien erkend als ANBI-instelling, de geruststellende zekerheid dat 100% van uw gift direct aan het goede doel ten goede komen en dat hierop ook actief (door de fiscus) wordt gecontroleerd. Naast de volledige vrijwillige (bestuurs-)taken kent de SDRB bovendien een Raad van Toezicht die actief controle uitoefent op de dagelijkse gang van zaken. Het rendement van al deze inspanningen komt ten goede aan de doelstellingen: kortweg het actief ondersteunen van het werk van de reddingsbrigade. In Nederland zijn meer dan 35.000 vrijwilligers lid van een reddingsbrigade en direct of indirect betrokken. De bewakingstaken langs met name de Noordzee kust, de randmeren en recreatiewateren spreken het meest tot de verbeelding door de herkenbaarheid van de oranje boten en auto’s. Andere delen van Nederland kennen de organisatie door de inzet van materieel en vrijwilligers door de overstromingsrampen van 1993 en 1995 in Limburg, het Rivierenland en Zuid-Holland waarbij de evacuatie van het land van Maas en Waal (1995, 250.000 geevacueerde mensen) nog vers in het geheugen ligt. Andere bekende inzetten van de reddingsbrigade zijn het kampvuur-incident (2006) en de duinbranden in de Noordkop (2009 en 2010).